Hallituksen blogi

Yhdistys

Yhdistyksen esittely

Suomen Fertiliteettiyhdistys, SFY ry., on Suomen IVF-alan ammattilaisille tarkoitettu yhdistys, joka laajennettiin alalla aikaisemmin toimineesta IVF-laboratorioyhdistyksestä (SILY) koko alan kaikki ammattiryhmät kattavaksi yhdistykseksi keväällä 2008. 

Nyt jäseniä ovat IVF-laboratorioissa työskentelevien biologien ja laboratoriohoitajien/ bioanalyytikoiden lisäksi alalla toimivat lääkärit, IVF-hoitajat sekä muut ammattiryhmät, kuten terapeutit ja sihteerit. Vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu jäseniä jokaisesta ammattiryhmästä. Hallituksessa toimii kerrallaan yhdeksän jäsentä, kaksi kustakin suurimmasta ammattiryhmästä (kaksi biologia, kaksi laboratoriohoitajaa/bioanalyytikkkoa, kaksi IVF-hoitajaa, kaksi lääkäriä, sekä lisäksi pienemmistä ammattiryhmistä yksi, tällä hetkellä terapeuttijäsen). Hallituskausi on kaksi vuotta ja voi kestää enintään kaksi peräkkäistä kautta. 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää embryologian, andrologian ja lisääntymisbiologian koulutusta  järjestämällä koulutustilaisuuksia ja tiedottamalla jäseniä muista alaan liittyvistä tapahtumista.  Yhdistys hoitaa myös alan kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä yhteistyössä muiden saman alan järjestöjen kanssa (mm. NFS, NILS), ja se voi tarvittaessa ottaa yhdistyksenä kantaa alan ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa asioissa

Yhdistyksen tarkoitus on tukea ja hyödyttää jäseniä. Kaikki ideat yhdistyksen toiminnan parantamiseen ovat tervetulleita! Jos kaipaat jotain lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, ota yhteyttä hallituksen jäseniin.